021ویپ | 021voip
تلفن گویا 021ویپ 021VOIP
مدیریت تماس تلفن گویا 021ویپ 021VOIP

تلفن گویا IVR

تکنولوژی تلفن‌های گویا IVR (Interactive Voice Response) یکی از ابزارهای مهم در حوزه خدمات مشتریان و ارتباطات شرکت‌ها است. این فناوری به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا ارتباط با...